ნიკა სვიმონიშვილი

ნიკა სვიმონიშვილიბურჯი

დაიბადა: 15.03.1995 წ.
სიმაღლე:
წონა:

უკან დაბრუნება